Regler

 • Jag tar avstånd från riksidrottsförbundets dopingklassade preparat. Jag använder inte själv detta och meddelar ägaren om någon annan gör det i anslutning till gymmet. Givetvis är det förbjudet att nyttja alkohol och narkotika i KGM-hallen. 

 • Lås-Taggen är en värdehandling och personlig. Att låna ut Taggen är förbjudet. Vid borttappad Tagg eller om Taggen gått sönder p.g.a. oaktsamhet, får man lösa ut en ny sådan för 100 kr. Om Taggen blir utsliten och slutar fungera p.g.a. tekniskt fel, erhålls en ny utan avgift. Vid återlämning av Tagg återbetalas depositionsavgiften.

 • Alla passager registreras så kontakta personalen för en utskrift av min träningsnärvaro.

 • Det är inte tillåtet att ta med obehöriga personer till gymmet. Med obehöriga menas de som inte har betalat avgift eller skrivit kontrakt.

 • Åldersgränsen för att träna på gymmet är 16 år. Målsmans underskrift krävs om man är under 18 år. Om barn följer med så ska de vara på hänvisad plats och inte befinna sig vid maskinerna. Föräldrarna har fullt ansvar för vad som händer barnen.

 • Det är förbjudet att använda utomhusskor i gymmet. Dessa ska ställas på angiven plats!

 • Jag ser till att lokalen lämnas i gott skick. Jag torkar av maskinerna efter användning och ser till att dörren är låst oavsett om någon befinner sig i lokalen eller inte.

 • Jag ansvarar själv för mina värdesaker.

 • Jag meddelar ägaren om något gått sönder i lokalen eller om någon missköter sitt kontrakt.

 • Ljudnivån ska hållas låg. Skrik, hög musik och dylikt är inte tillåtet.

 • Jag hanterar redskapen varsamt och enligt instruktionerna vid resp. maskin. Träning sker på egen risk och felaktig användning kan leda till kroppsskada. Jag ansvarar själv för att jag är i så fysisk god form att träning är lämpligt. KGM AB tar inget ansvar för skador eller olyckor som händer i eller i anslutning till gymmet.

 • All ev. justering av avgifterna meddelas minst en kalendermånad innan de träder i kraft.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår